בלי מס על הסולר: כך יישמר מחיר החשמל בשעת חירום

ועדת הכספים אישרה: על מנת למנוע עלייה חדה בעלויות ייצור החשמל, במצב בו יאלצו יצרני החשמל להשתמש בסולר במקום גז טבעי נוכח המלחמה, יינתן פטור של 99.64% על הבלו המוטל על סולר | במהלך...

נחתם הצו להפחתת המסים: מחיר הדלק לא ישתנה

שר האוצר חתם על צווים להפחתת המס על בנזין במהלך יולי 2023: מחיר הדלק לא ישתנה | בעקבות ההפחתה של 41.5 אגורות לליטר בנזין, לעומת מחירו ללא הפחתות מס - צפוי מחירו של ליטר...

הערב בחצות: מחיר הדלק יעלה ב-4 אגורות לליטר

שר האוצר חתם על צווים להפחתת המס על בנזין במהלך חודש יוני 2023 על מנת למתן את עליית מחיר הדלק | בעקבות ההפחתה צפוי מחירו של ליטר בנזין לצרכן לחודש יוני להתייקר בכ-4 אגורות...

תדלקו במוצ"ש: ליטר בנזין יוזל ב-10 אגורות נוספות

שר האוצר פרסם צווים להפחתת המס על בנזין ב-10 אגורות נוספות לליטר | מאז אפריל 2022, על רקע העלייה במחירי הדלק, חלות ברציפות הוראות שעה המפחיתות את מס הקניה ומס הבלו על בנזין |...

מה-1 לאוגוסט: הפחתה של חצי ש"ח במחיר הדלק

שר האוצר פרסם צווים להפחתת המס על בנזין | המס יופחת בכחצי ש"ח, בסך הכל יופחת מחיר הדלק החל מה-1 באוגוסט בשקל לליטר, ביחס למחירו ללא הפחתות מס | הפסד ההכנסות ממסים כתוצאה מההפחתות...