Inner 620/130

בית המשפט: מסוף חזו"א בבני ברק יוסדר בתוך חודשיים

משרד התחבורה הגיש חוו"ד מקצועית: החניון לאוטובוסים - תחנת מוצא, לשיטת עיריית בני ברק - הממוקם בסוף רחוב חזון איש מתפקד כמסוף לכל דבר | בית המשפט הציע, כי עיריית בני ברק ומשרד התחבורה...

בקרוב: שיפור בנסיעות מהיישובים במערב ירושלים לב"ב

בשורה לנוסעי התחבורה הציבורית בירושלים וממנה | בקרוב: שיפור בשירותי התחבורה הציבורית באשכול עוטף ירושלים מערב | אגד החזקות תחליף את חברת אלקטרה אפיקים שהפעילה את קווי התחבורה הציבורית באשכולות אלו בעשור האחרון | אלו...

עלו או ירדו: ניתוח מיוחד של מחירי הדירות בבני ברק

למ"ס: עלייה של 7% במחירי הדירות בבני ברק ברבעון הראשון | מחיר דירה ממוצעת בעיר - 1.980 מיליון שקל | עם זאת, ולצד העלייה שנרשמה בקרב דירות בגדלים אחרים - חלה ירידה דווקא במחירי הדירות הקטנות יחסית...
Inner 620/130

מהגרים ונוטשים || מרתק: זו היא מפת המעברים בין הערים

באלו ערים התושבים נוטשים, ולאן הם עוברים? | הציבור החרדי על המפה הכללית - ירושלים, תל אביב, אשדוד, בני ברק וחיפה - מובילות בהגירה שלילית ב-2022 | הערים נתיבות, קריית גת ובית שמש מובילות בהגירה...