Inner 620/130

סקר הפועלים ו-KANTAR: עליה באמון הצרכנים החודשי

מדד אמון הצרכנים שמפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR עלה בחודש ספטמבר 2021 ב-4.3 נקודות לרמה של 139.0 נקודות (אפריל 2002=100) | המדד למצב השוטף עלה ב-4.6 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-4.1 נקודות |...

רוצים למשוך מזומן בבנקט? נסו בבנקים אחרים

לקוחות 'הפועלים' שהגיעו הבוקר למשוך מזומן במכשירי ה'בנקט' של הבנק, גילו הודעה על תקלה ארצית בכלל הבנקטים • הסיבה: בגלל תחזוקה שוטפת • מהבנק נמסר: "ניתן למשוך מזומן באמצעות מכשירים אוטומטיים של בנקים אחרים"

מדד מנהלי הרכש עלה במאי 2021 ב-3.5 נקודות

היציאה מהקורונה הזניקה את הביקושים למוצרי תעשייה, והיא משפיעה לחיוב על רוב הענפים • הקושי בהשגת חומרי גלם מהווה צוואר בקבוק עבור חלק מענפי התעשייה בעולם, כמו תעשיית הרכבים לדוגמה, אך נראה שזה פחות...
Inner 620/130

ישראכרט ממשיכה בהיפרדות מבנק הפועלים

ישראכרט ממשיכה לפעול להרחבת מגוון מקורות האשראי – מתחילת השנה חתמה על מספר הסכמים לקבלת מסגרות אשראי מובטחות בהיקף כולל  של כ- 2.55 מיליארד שקל מבנקים שונים • לאחר השלמת המהלך ישראכרט צמצמה את מסגרות...