ועדה מיוחדת תדון בפיקוח הפיננסי על השווקים הפיננסיים

משרד האוצר ובנק ישראל סיכמו על הקמה משותפת של ועדה ציבורית לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל | תבחן בראייה כוללת את מבנה רשויות הפיקוח הפיננסי בישראל ואת חלוקת הסמכויות בין המפקחים הפיננסיים, תמפה ותנתח...

המדד המשולב לחודש יוני עלה ב-0.14%

המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש יוני ב-0.14% ושיקף התרחבות מתונה בפעילות בחודש זה • נתון המדד לחודש מאי עודכן מעט כלפי מטה, כתוצאה מהנתונים השליליים במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון – אשר הושפעו,...

המעבר הסופי לתשלום חכם בבתי העסק נדחה לינואר

המעבר לתשלום ב'טאפ' – הצמדת כרטיס האשראי או הטלפון הנייד למסוף התשלומים, או בעגה המקצועית: תשלום חכם בטכנולוגיית ה-EMV, עבר חלק יחסית אצל הצרכן הישראלי • אבל בגלל עסקים שטרם הסתגלו, המפקח על הבנקים...

הבנקים לא יחלקו דיבידנד הגבוה מ-30% מרווחי 2020

הפיקוח על הבנקים קורא לבנקים לנקוט בגישה זהירה ושמרנית בחלוקת דיבידנד • זאת, עקב המשבר הבריאותי והסביבה האי-ודאותית שאנו מצויים בו • "הבנקים נדרשים לתכנון הון שמרני, זהיר ומוקפד"; "חלוקת דיבידנד בסכום הגבוה מ-30% מרווחי...

בנק ישראל לא ממהר לצמצם את רכישות האג”ח והמט”ח

רכישות המט"ח של בנק ישראל יימשכו גם לאחר שיגיעו לתקרת ה-30 מיליארד דולר • הדילמה של הבנקים המרכזיים בעולם, דיור או תעסוקה • אנו מאמינים שההתמתנות הקלה באינפלציה בגוש האירו ביוני היא זמנית, האינפלציה תמשיך לעלות...

צמיחה מהירה מול אתגרים: הריבית נותרה ללא שינוי

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי • נגיד בנק ישראל אמר בתדרוך עיתונאים כי "בתום הדיונים החליטה הוועדה להותיר את הריבית על כנה; בנוסף, החליטה הוועדה לסיים את התכנית...

פערי הקורונה עוד לא נסגרו

ד"ר גיל בפמן וכלכלני בנק לאומי סבורים, כי הענפים שנפגעו משמעותית מהקורונה טרם סגרו את הפערים

חמישה שקלים עם הכרת הטוב: המטבע הייחודי שיונפק

בנק ישראל ינפיק למחזור מטבע הוקרה בן חמישה שקלים, שהאיור האחורי בו מוקדש כולו לעבודת צוותי הרפואה • זאת לאור עבודתם בתקופת הקורונה • מטבעות דומים הונפקו גם במדינות שונות בעולם ובהן איטליה, צרפת, ומצרים

בנק ישראל: דירה קיימת לא תשמש כהון עצמי לדירה נוספת

מול העליה האדירה בביקוש לדירות ומספר המשכנתאות שזינק בחדות אל למעלה מעשרה וחצי מיליארד שקלים ביוני - בנק ישראל בהבהרה דרמטית לבנקים • ייאסר עליהם להעניק הלוואות שמשעבדות דירה קיימת אם מטרת ההלוואה היא...