Inner 620/130

בינה מלאכותית במגזר הפיננסי: ה-IA בדרך לשוק ההון?

צוות בין-משרדי חדש בוחן את השימוש בבינה מלאכותית במגזר הפיננסי | הצוות שמורכב מנציגי משרדי האוצר, המשפטים, הרגולטורים הפיננסיים ורשות התחרות יעסוק בהשלכות הרגולטוריות והמשפטיות שיש לשימוש בבינה מלאכותית על פעילויות ושירותים פיננסיים ויגבש...

עוד תחרות בשוק: הדלת נפתחת לשירותי תשלום בינלאומיים

בנק ישראל הודיע הבוקר על פתיחת מערכות התשלומים בישראל לפעילות נותני שירותי תשלום בינלאומיים מבלי להמתין לחקיקה בנושא | המהלך יאפשר לנותני שירותי תשלומים להתחבר טכנולוגית למערכות, או לפעול בהן באופן מלא בהתבסס על...

בנק ישראל אישר: כלל תוכל לרכוש את השליטה במקס

נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים נתנו היום לכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ היתר שליטה במקס איט פיננסים בע"מ, זאת לאחר שהפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה, ולאחר שניתן גם אישור רשות התחרות...
Inner 620/130

לבנק ישראל לא הייתה ברירה

כפי שהערכנו, בנק ישראל העלה את הריבית ב-50 נ"ב לרמה של 4.25% וזאת למרות ההכוונה העתידית הקודמת שלו כי הריבית הטרמינלית תעמוד על 4.0%.   מבט מלמעלה מראה שלמעשה לבנק ישראל לא הייתה ברירה –...

שוב הריבית מזנקת: עלייה של חצי אחוז נוסף לרמה של 4.25%

בנק ישראל החליט על העלאת הריבית בחצי אחוז | המשמעות: עוד מאות שקלים מדי חודש לתשלומי המשכנתא והחזרי ההלוואות של משקי הבית | זאת, לצד יוקר המחיה שעלול להאמיר עוד בגלל העלויות הפיננסיות הגבוהות...

שוק האג"ח ישפיע על ריביות המשכנתא

פסגות: לקראת שבוע המסחר – נתוני האינפלציה בישראל וארה"ב ימשכו את תשומת הלב | עליית התשואות בשוק האג"ח תתגלגל לריביות המשכנתא