Inner 620/130

ועדת הכספים: ביקורת על הריבית, הצע"ח להוזלת המשכנתאות

בהשתתפות הנגיד: ועדת הכספים דנה ביוקר המחיה בישראל ועליית הריבית הבאה | הנגיד: "לא נותרה ברירה מול האינפלציה" | בסיום הדיון ביקש יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני מיועמ"ש הוועדה לבדוק האם ניתן לבלום בחקיקה...

עלייה של 0.25% בינואר

במבט קדימה, אנו מעריכים כי תהליך העלאת הריבית יימשך בחודשים הקרובים | בהחלטת הריבית הקרובה, בתחילת חודש ינואר, הריבית צפויה לעלות לרמה של 3.5%

הרגל יורדת מהבלמים: בנק ישראל העלה את הריבית ל-3.5%

המגזר העסקי בתגובה להעלאת הריבית: "לצד המחיר הכבד של העלאת ריבית בשיעור כה גבוה  – בעלויות האשראי, בנטל על העסקים והאטת המשק, הנקודה הבעייתית ביותר בהתנהלות בנק ישראל אינה רק בשיעור עליית ריבית אלא...

בכמה ירדה צריכת המשקאות הממותקים מאז החלת המיסוי?

בחטיבת המחקר בבנק ישראל בוצע ניתוח ראשוני של מגמות ברכישת משקאות ממותקים בעקבות הטלת המס עליהם | המס על משקאות ממותקים, שהוטל בתחילת השנה, הביא לירידה של כ-12% בנפח הרכישות לנפש שלהם לעומת תקופות...
Inner 620/130

ההערכה להעלאה ב-0.75% מתחזקת

בניגוד למה שאנו רואים בארה"ב, קצב האינפלציה השנתי כאן עוד לא הגיעה לשיאו | יחד עם העדויות האחרונות להאצה נוספת בשכר העבודה במשק הישראלי, וזאת ביחד עם העובדה שבארה"ב, בבריטניה ובגוש האירו העלו את...

הבנקים נאלצו להחזיר ללקוחות מעל 9 מיליון שקלים

סקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים לשנת 2021 ומבט על מחצית ראשונה 2022 מעלה כי מרבית הפניות מול חמשת הבנקים הגדולים זכו במענה תוך 30 יום, מעל 9 מיליון שקלים הוחזרו ללקוחות |...

בנק ישראל שוקל לשנות שוב את כללי עמלות העו"ש

רפורמה בעמלות משקי בית ועסקים קטנים: הפיקוח על הבנקים מוציא להתייעצות טיוטה ראשונה של עדכון לכללי העמלות | במטרה לשפר את שיטת הגבייה ולאפשר ללקוחות רבים יותר ליהנות מתעריפים מוזלים - הפיקוח על הבנקים...