רשות ני"ע: דווחו על השפעה ישירה מסגירת הבנק בארה"ב

רשות ניירות ערך פרסמה לתאגידים המדווחים בישראל הבהרה בנושא גילוי בדבר השלכות סגירת סיליקון וואלי בנק | התאגיד נדרש בדיווח מיידי באם עשויה להיות השפעה משמעותית על מחיר ניירות הערך של התאגיד, וכן לעדכן...