תעסוקת חרדים: המדינה כשלה

כשיאיר לפיד מספר בטעות על משכורות עתק של אברכי 'כולל', זה הזמן לבדוק מדוע הביקוש למקומות ב'כולל' למרות המשכורת הצנועה רק הולך ועולה • אם המדינה לא תשים את לימודי התואר לגברים חרדים בפרונט,...

שינוי מגמה: החרדים עובדים יותר ומרוויחים יותר

על רקע דו"ח מבקר המדינה שהצביע על ירידה במספר החרדים באקדמיה ועל נתוני נשירה משמעותיים, תמונת המצב מנתוני התעסוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הראשון של 2019, מצביעה על מגמת עליה בשיעור הגברים החרדים...

בגלל אברכי ה'כוללים': בנק ישראל מעדכן את התחזיות

בנק ישראל מעדכן את תחזיות הצמיחה בגלל גברים חרדים שאינם עובדים, המסקנה: "אם גברים חרדים (ונשים ערביות) לא יעלו את השתתפותם בשוק העבודה התוצר לנפש יירד ב-6%" • כך נראה דו"ח כשלא מכירים את...

הסטודנטים החרדים נושרים יותר מהנשים החרדיות

מתמידים? לא במכללות ובאוניברסיטאות • אחוז הגברים החרדים שנושרים מהלימודים לפני סיומם - ואפילו בשנה הראשונה ללימודים - גבוה אפילו מהנשים החרדיות המטופלות בדרך כלל בילדים, אך הגברים בכל המגזרים נוטים לנשור יותר •...

הד"וח קובע: התואר מנציח את חוסר השוויון

פסיפס אנושי מרתק: מהי מידת הגיוון התעסוקתי בישראל? • עד כמה מצליח השילוב של קבוצות המיעוט השונות בשוק העבודה? • דו"ח של הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה מוצא כי הנשים החרדיות בעלות תואר מרוויחות כ-50%...