הפרטת הדואר אושרה: מניות המדינה יעברו לרוכש החברה

ועדת הכספים אישרה את מתווה ההפרטה של דואר ישראל | הצווים וההצעות שאישרה הוועדה מעגנים את מתווה ההפרטה, המרת הלוואות המדינה להון בעלים וצווי אינטרסים חיוניים של המדינה בחברת דואר ישראל ובנק הדואר | במהלך...

מול סגירת הסניפים בפריפריה: תיקון מיוחד לרישיון הדואר

שר התקשורת חתם היום על תיקון רישיון לחברת דואר ישראל על מנת למנוע פגיעה משמעותית בשירות לציבור, בדגש על הפריפריה | ברישיון המתוקן נקבעו דרישות שירות קפדניות, פרישה מיטבית וזמני המתנה נמוכים כתנאי לסגירת...

ועדת הריכוזיות: לאומי, דיסקונט ומזרחי לא יתמודדו על דואר ישראל

ועדת הריכוזיות ממליצה פה אחד למנוע מהבנקים לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות להתמודד במירוץ לרכישת דואר ישראל | הוועדה המליצה ברוב קולות לאפשר את התמודדות ניאופרם | לעומת זאת, יו"ר הוועדה סבורה כי יש לפסול...

כל בעל היתר יוכל לשלוח דברי דואר ללא הגבלת מינימום של פריטים

כדי להבטיח את הרחבת התחרות בתחום המוסדר בישראל והגברת השקיפות, המשרד מפרסם שימוע על דיווח ומדידת נתחי השוק בשירותי הדואר בתחום המוסדר בישראל ומתכונת הפרסום לציבור | הדיווח ישקף לציבור, ללקוחות ולספקי שירותי הדואר,...

מתקדמים בדרך לרוכש פוטנציאלי: שלב נוסף בהפרטת הדואר

עשרות מתעניינים השתתפו בכנס משקיעים ראשון לקראת מכירת "דואר ישראל' | כנס משקיעים נוסף יתקיים ב-8.8.23, באירוע וירטואלי בשפה האנגלית בו צפויים להשתתף משקיעים בינלאומיים שמתעניינים ברכישת הדואר | המועד האחרון להגשת הפניות לרכישת...

הפרטת הדואר: 100% מהבעלות על החברה מוצעים למכירה

הפרטת דואר ישראל יצאה לדרך: רשות החברות הממשלתיות פרסמה פניה למשקיעים להגשת הצעות לרכישת 100% מחברת דואר ישראל | הליך המכירה המנוהל באמצעות בנק רוטשילד אנד קו, כולל כנס משקיעים, פתיחת חדר מידע, תנאי...