הסוף לפיצולי דירות? כך יתוכננו ה'דיוריות' בפרויקטים החדשים

מנהל התכנון פרסם היום נוהל דיורית בתכניות הבינוי החדשות | תשתיות הדיורית יתבססו על יחידת הדיור שאליה היא מסופחת - ואינה ניתנת לרישום בטאבו נפרד | תכנון הדיורית יכלול אפשרות לפיצולה ואיחודה עם היחידה...