Inner 620/130

S&P שמה אקדח על השולחן

S&P הותירה דירוג האשראי והתחזית ללא שינוי, אך הציבה סף נמוך יותר להורדת הדירוג במידה והסיכונים הפוליטיים והביטחוניים יתממשו וישפיעו על הכלכלה | סקר הערכת עסקים משקף היחלשות מתונה בפעילות המשק הישראלי וירידה בציפיות...

פיץ' הותירה את הדירוג של ישראל על +A

חברת הדירוג Fitch אישרה מחדש את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של +A והותירה את התחזית על "יציבה" | החברה ציינה כי ההתאוששות המהירה של כלכלת ישראל נובעת בעיקרה מהסרת מגבלות הקורונה, שתרמו...

חמשת המושגים של 2022

שנת 2022 שנמצאת בפתח מרמזת על דף חדש בעולם הכלכלי | הקורונה אמנם עדיין לא מאחורינו אבל למדנו לחיות לצידה כמו גם עם השינויים הכלכליים שהיא יצרה | השנה הבאה מסתמנת כאופטימית יותר עם...

אל תהיו שליליים

מתברר שאתם לא ממש יודעים הכל על נתוני האשראי שלכם, גם אם ההתנהלות הפיננסית שלכם למופת | כך למשל, תוכלו להיות מדורגים כבעלי נתוני אשראי חיובי אך לא תוכלו לקבל הלוואות חדשות בתנאים נוחים...
Inner 620/130

התחלואה גוררת את אירופה מטה

אירופה חולה והמאבקים עם בריטניה ידחפו את הבנקים המרכזיים להגיב ואת המטבעות כלפי מטה • ביום חמישי החלטת בנק ישראל – סיכוי טוב שנראה הרחבה בהרחבה

בדרך ל-12% גירעון תוצר

ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, יחד עם הכלכלן יניב בר, מעריכים בסקירת מאקרו השבועית שלהם כי "בחודש ספטמבר נמשך הגידול החד בגירעון הממשלתי, אשר צפוי להמשיך לגדול גם בחודשים הבאים"

התביעות המשפטיות הורידו את הדירוג ל'טבע'

הפרשיות המשפטיות וההוצאות עליהן יקשו על ההתנהלות של טבע, ויסכנו את המשך המינוף הגבוה של טבע, לחצי החוב יגבילו את הגמישות העסקית של טבע - כך טוענים כלכלני S&P שהורידו את דירוג החברה מרמה...