צעד נוסף להגברת השקיפות והתחרות בתחום הפיקדונות

המפקח על הבנקים מפרסם היום מסמך הכולל הוראות המהוות צעד נוסף להגברת התחרות על הפיקדונות המוצעים על ידי המערכת הבנקאית | לקוחות יוכלו להפקיד פיקדונות גם בבנקים שאינם מנהלים בהם עו"ש | כמו כן...

אשראי בנקאי הוא לא מענק, אשראי צריך להחזיר

החשב הכללי אישר את צירופן של חברות כרטיסי האשראי, לקרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים • מתחילת מרץ - לאחר שהפיקוח על הבנקים קרא למערכת הבנקאית לראשונה לדחות הלוואות - דחתה המערכת הבנקאית...