דירות קטנות, התחדשות ושכירות: זו תכנית מגורי הקשישים

כ-20 אחוזים מהאזרחים הוותיקים בישראל חיים ללא דירה משלהם | כחלק מאימוץ מסקנות הוועדה שדנה בתחום הדיור המשרד לשוויון חברתי מציג: זהו החזון החדש בתחום הדיור עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים העצמאיים בישראל

איך לשפר את איכות החיים של הורינו?

תוחלת החיים בישראל נמצאת במגמת עלייה ולצד כל היתרונות, היא דורשת מאתנו התאמות מסוימות. במאמר הבא נתמקד באופן שבו אפשר לשפר את איכות החיים של ההורים ונבין מה כדאי לעשות כבר מחר בבוקר