נחשף: תשואה עודפת של 300 מיליון שקל בקרנות הפנסיה

במדינה מבטחת כ-25 מיליארד ש"ח של כספי החוסכים | מאז תחילת יישום הרפורמה באגרות החוב המיועדות: תשואה עודפת של 300 מיליון ש"ח עבור החוסכים בקרנות הפנסיה | בהתאם למנגנון, אם לאחר חמש שנים התשואה...

הביקושים הגבוהים אי פעם להנפקת אג"ח דולרי של החשכ"ל

החשב הכללי, יהלי רוטנברג, השלים היום לפנות בוקר הנפקה ציבורית של אגרות חוב דולריות בשווקים הבינלאומיים בהיקף כולל של 8 מיליארד דולר | בהנפקה נרשמו הביקושים הגבוהים ביותר אי-פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל בהיקף...

על אף הורדת הדירוג: ביקוש רב לאג"ח שהנפיקה המדינה

המדינה הנפיקה היום אג"ח שזכה לביקושים הגבוהים פי 6.2 - 25 מיליארד שקלים | אגרות החוב שהנפיק משרד האוצר זכו לביקוש רב ולמחירים הגבוהים ממחירי השוק | קודם לכן החלה ועדת הכספים בפתיחת דיוני...