ידחה החיוב בהיטל השבחה במקרקעין עד למימוש הזכויות

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצע"ח של ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הצעת החוק מחייבת את הרשויות המקומיות לתת פירוט בכמה יסתכמו מיסי היטלי השבחה טרם חתימת החוזה למכירת הנכס. מלכיאלי: "מדובר במספר עוולות חשובות שהגיע...