Inner 620/130

‘אקורדיון הקורונה בנדל”ן’ – ירידה לצורך עלייה

לדברי ניר שמול, ניכרת עלייה משמעותית בכמות הדירות שנמכרו ב-3 החודשים האחרונים: "הירידה בכמות הדירות החדשות שנמכרו ברבעון השני של שנת 2020 עליה דיווחה הכלכלנית הראשית באוצר היא לא יותר מירידה נקודתית והיא פועל...

התמ”ג ירד בכ-30% ברבעון השני של 2020

זהו נתון המשך לירידה של 6.8% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של שנת 2020 • האזרחים הוציאו פחות כסף ביום-יום וההוצאה למוצרים בני-קיימה לנפש ירדה ב-47.9% בחישוב שנתי • הוצאה לצריכה פרטית שנפגעה בצורה משמעותית...

קדחת הקניות נמשכת: צריכת האשראי עדיין בעלייה

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחים על ירידה של 3.9% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש יולי לעומת יוני 2020 • עלייה של 2.5% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי לעומת יולי 2019 • עלייה...

פותחים את שנת הלימודים: זה מה שההורים מוציאים

על חינוך הכי טוב להוציא, אבל מסתבר שההשכלה הישראלית מתבססת יותר על השלמה פרטית של ההורים שמזרימים כספים להשכלת ילדיהם • 700 שקלים בחודש, זה הסכום ששילמו הורים בישראל ב-2018 על חינוך הילדים •...

רשתות השיווק ממשיכות ליהנות מקניות מוגברות

הקורונה שהעלתה את הרשתות לקו הזינוק עם מכירות בהיקפים גבוהים משאירה את עסקי המזון בעלייה של 9% בפדיון מאז תחילת 2020 ועד סוף המחצית הראשונה ועם עלייה של 1.9% ביולי • ואיזה ענפים ירדו...
Inner 620/130

החדשות בירידה, המחירים בעליה: עליה מתונה בשוק הדיור

מחירי הדירות עולים ב-0.4% • מחירי הדירות החדשות יורדים ב-2.9% ולעומת התקופה המקבילה אשתקד 2.9% • כ-3,660 דירות חדשות נמכרו בחודש יוני 2020 • ברשות המסים נרשמו כ-3,740 עסקאות נדל"ן של מכירת דירות •...