מרץ: מבצעי הקבלנים מנעו ירידה במכירת הדירות החדשות

בשלושת החודשים ינואר-מרץ 2023 נמכרו 7,960 דירות חדשות, בדומה לשלושת החודשים הקודמים, אוקטובר-דצמבר 2022 (7,920) אך המספרים הללו מתבססים על עלייה משמעותית שנרשמה במרץ, לאחר הירידה הגדולה של פברואר: בחודש מרץ 2023 נמכרו 2,790 דירות חדשות, עלייה של 9.4% לעומת...

אחרי 75 שנה: אלו הנתונים הכלכליים של המדינה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת ערב יום העצמאות ה-75 נתונים על אוכלוסיית ישראל: 9.727 מיליון נפשות | במקביל פרסמה הלמ"ס גם את הנתונים הכלכליים ליום העצמאות ה-75 | כמה עודף יש בחשבון השוטף של ישראל כאחוז...

סקר הלמ"ס: 43% מעסקים בענפי התעשייה נפגעו מהעלאת הריבית

התלות של פעילות החברה באשראי בנקאי או חוץ-בנקאי גבוהה (כ-27% מהעסקים) ולכן מידת הפגיעה בפעילות החברה בעקבות העלאת הריבית עומדת על 35% מהעסקים, ו43% ציינו כי עליות הריבית ישפיעו על מקורות המימון, על תוכניות עתידיות...

המשכורת שוב בעלייה: השכר הממוצע עלה ב-4.7%

למ"ס מפרסמת את נתוני שכר הממוצע (ברוטו) למשרת שכיר בישראל לפי נתוני חודש ספטמבר | השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,214 ש"ח, עלייה של 4.7% לעומת ספטמבר 2021 ( 11,670 ש"ח) |...

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול | כמה נסענו ב-2021?

בשנת 2021 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-64 מיליארד ק"מ, עלייה של 16.1% בהשוואה לשנת 2020 | כזכור, שנת 2020 התאפיינה בירידה חדה בנסועה בעקבות מגבלות הקורונה | סך הנסועה בשנת 2021 עלתה...

מחירי השכירות עלו: מי משלם יותר ומי מרוויח?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אמש את השינוי במחירי שוק הדירות | כחלק ממדד המחירים לצרכן פורסם גם מדד השכירות ממנו עלה כי מי שחתום על חוזה (90% מהשוכרים) ניצלים מגל העליות | מי שאינם...