31% מהמועסקים הפסיקו את עבודתם בעקבות משבר הקורונה

הלמ"ס פרסמה היום לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2022 בנושא השפעת משבר הקורונה על התעסוקה ועל המצב הכלכלי | הנתונים המרתקים על תחושת העוני וויתור על תחביבים - וגם כמה חרדים ויתרו על אוכל בגלל...

הלמ"ס מפרסם: מגמת ירידה מתמשכת במספר המשרות הפנויות

ירידה במספר המשרות הפנויות (כ-116,948 משרות פנויות לעומת כ-122,228 ביוני) | שיעור המשרות הפנויות מממשיך לרדת ועומד על 3.7 | חלה ירידה של 20.5% בשיעור שנתי במספר המשרות הפנויות, לאחר ירידה של 24.5% (בשיעור...

הלמ"ס: 4,800 חרדים קיבלו תואר אקדמי בשנת תשפ"ב

בשנת תשפ"ב היו החרדים 5.4% מכלל מקבלי התארים | 4,800 חרדים קיבלו תארים ותעודות אקדמיים, 3.6 אלף קיבלו תואר ראשון ו-1.1 אלף קיבלו תואר שני | בשנה זו, מספר החרדים שקיבלו תואר ראשון עמד...

מרץ: מבצעי הקבלנים מנעו ירידה במכירת הדירות החדשות

בשלושת החודשים ינואר-מרץ 2023 נמכרו 7,960 דירות חדשות, בדומה לשלושת החודשים הקודמים, אוקטובר-דצמבר 2022 (7,920) אך המספרים הללו מתבססים על עלייה משמעותית שנרשמה במרץ, לאחר הירידה הגדולה של פברואר: בחודש מרץ 2023 נמכרו 2,790 דירות חדשות, עלייה של 9.4% לעומת...

אחרי 75 שנה: אלו הנתונים הכלכליים של המדינה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת ערב יום העצמאות ה-75 נתונים על אוכלוסיית ישראל: 9.727 מיליון נפשות | במקביל פרסמה הלמ"ס גם את הנתונים הכלכליים ליום העצמאות ה-75 | כמה עודף יש בחשבון השוטף של ישראל כאחוז...

סקר הלמ"ס: 43% מעסקים בענפי התעשייה נפגעו מהעלאת הריבית

התלות של פעילות החברה באשראי בנקאי או חוץ-בנקאי גבוהה (כ-27% מהעסקים) ולכן מידת הפגיעה בפעילות החברה בעקבות העלאת הריבית עומדת על 35% מהעסקים, ו43% ציינו כי עליות הריבית ישפיעו על מקורות המימון, על תוכניות עתידיות...