Inner 620/130

פס"ד תקדימי: מחיקת החובות כללה גם את חוב המזונות

פסק דין תקדימי: בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת חוב מזונות בסך 140 אלף שקלים, למרות שהחייב סיים את הליך פשיטת הרגל כבר ב-2013 | המשמעות: מעתה כל חייב הסוחב חוב מזונות, ועומד בתנאים למחיקת...

מנהלי ארגוני חסד ורווחה חרדיים: הציעו והשפיעו

אם אתם מנהלי ארגוני חסד, עזרה וסיוע במגזר החרדי, או סתם יהודים טובים ובעלי לב - זה הזמן שלכם להציע למל"ל דרכים אפשריות לטיפול במגזר החרדי בכל הקשור להיבטי הקורונה • ניתן לשלוח גם...

חסם חדש להשקעות זרות בישראל

הקבינט המדיני בטחוני, החליט להקים וועדה מיוחדת שתבחן היבטים של ביטחון לאומי בהשקעות זרות בישראל • הערכה שמניעי הקמת הוועדה, קשורים למלחמת הסחר סין-ארה"ב