צעד נוסף להגברת השקיפות והתחרות בתחום הפיקדונות

המפקח על הבנקים מפרסם היום מסמך הכולל הוראות המהוות צעד נוסף להגברת התחרות על הפיקדונות המוצעים על ידי המערכת הבנקאית | לקוחות יוכלו להפקיד פיקדונות גם בבנקים שאינם מנהלים בהם עו"ש | כמו כן...

למרות העלייה: עלות ניהול חשבון עו"ש נמוכה מרמתה לפני הקורונה

הדיווח התקופתי לח"כים אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית גילה, כי העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון במחצית הראשונה לשנת 2022 עומדת על 26.3 ₪ בחודש | העלייה שנרשמה נובעת...

אחרי שלש שנים: המפקח על הבנקים פורש

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הודיע כי יסיים את תפקידו בתום קדנציה של שלוש שנים | תפקידו יסתיים בפועל במהלך יוני 2023, הוקמה ועדת איתור למינוי מפקח או מפקחת חדשים | "את תפקיד המפקח...

רוצים לעסוק בקריפטו? פנו למפקח על הבנקים

הפיקוח על הבנקים מאשר להם לפעול בתחומי הקריפטו שבהם הוא רואה הזדמנות פיננסית צומחת, ומאידך - מבקש מהם לשקול היטב את הסיכונים ואף להידבר עימו לפני כל פעולה שיבצעו | "גישה זהירה ביחס לסיכונים...

המפקח על הבנקים: סיכון הסייבר הוא הדבר המטריד ביותר

המפקח על הבנקים בוועדת הכלכלה: רק 26% מתמהיל המשכנתאות של הציבור הוא בריבית קבועה לא צמודה ו-74% מהתמהיל חשוף לעלייה בריבית ובאינפלציה | "סיכון הסייבר הוא הכי מטריד", אמר בסקירה שמסר לחברי הוועדה |...

סגירת סניפים וכספומטים: רק 5% מבקשות הבנקים סורבו

דיון סוער על עמלות הכספומטים וסגירת סניפים: "הרגולטורים כדררו אותנו – לדיון הבא נזמן את שר האוצר והשרה לשוויון חברתי", אמר ח"כ ביטון | סגנית המפקח על הבנקים: "אנחנו לא מפקחים על הכספומטים הפרטיים" | ...