צעדים דרסטיים נוספים מול האשראי הנדיב לקבלנים

לפני כשנה הנחה הפיקוח על הבנקים לחזק את ניהול סיכוני האשראי בבנקים מול ענף הבינוי והנדל"ן | אבל הבנקים המשיכו לצבור עוד ועוד עליה בסיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן והפיקוח על הבנקים נוקט...

Inner 620/130

מול הגידול בשימוש בקריפטו: בנק ישראל מזהיר את הבנקים

בנק ישראלפרסם טיוטה המסדירה את תחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור | זאת, בעקבות הגידול בפעילות לקוחות במטבעות ווירטואליים | הבנקים יידרשו לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים במטבעות...

מזומן מידי בחשבון: כך מתקדם עולם התשלומים המידיים

בנק ישראל ממשיך לקדם תשלומים מידיים בישראל | הנחה את השחקנים בשוק להיערך לקבלת בקשות לתשלום (R2P) עד לסוף שנת 2023 | תשלום מידי מאפשר העברת תשלום מחשבון לחשבון, 24/7, כשהכסף זמין מידית למקבל...

רוצים לבוא לבנק? תקבעו תור מראש

הפיקוח על הבנקים מאפשר צמצום בקבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית | הבנקים רשאים לצמצם החל מהיום את פעילות מערך הסניפים ובלבד ששיעור הסניפים הפתוחים לקהל לא יפחת מ-80% | הבנקים רשאים לחייב את הלקוחות לקבוע...

בנק ישראל העניק רישיון לבנק הדיגיטלי הראשון

ONE ZERO השלים את העמידה בכל אבני הדרך שנקבעו להקמת הבנק, ולאחר שניתן אישור המפקח על הבנקים על השלמת הליך ההקמה של הבנק, חתם היום הנגיד על אישור לבנק על הסרת ההגבלות מרישיון הבנק...
Inner 620/130

הקלות הקורונה בענף הבנקאות יגיעו אל קיצן בינואר

הפיקוח על הבנקים מסיים את הוראת השעה שהעניקה הקלות בעת מגיפת הקורונה | הוראת השעה תסתיים בינואר 2022 - אך חלק מההקלות תהפוכנה לקבועות | בין ההקלות שיישארו איתנו: בעיקר כאלה הקשורות לבנקאות דיגיטלית

התאחדות יועצי המשכנתאות: הרפורמה תיטיב עם הלקוחות

רגע אחרי הכרזת בנק ישראל על רפורמה חדשה בתחום המשכנתאות ומול הטענות שהציגו הבנקים כי הרפורמה תייתר את עבודת היועצים, מגיבים בהתאחדות יועצי המשכנתאות, כי בעקבות הרפורמה יועצי המשכנתאות יוכלו לתת ייעוץ מקצועי ומוסמך...