למרות הכל: לציבור עדיין יש כסף

קרנות הנאמנות בעלייה, וברביע הראשון של 2019 הושקעו בקרנות הכספיות מעל 2.5 מיליארד שקלים • בקרנות האג"ח השקיע הציבור כמיליארד שקלים • ואילו בקרנות סל-חו"ל נרשמו פדיונות בהיקף של 2.7 מיליארד שקלים