Inner 620/130

המחוזית אישרה להפקדה הקלה ייחודית לבני ברק

תוספת זכויות משמעותית לתושבי העיר בבנייה על הגג: 60 מ"ר על הגג במקום 40, כש-8 מ"ר לסוכה לא יחושבו בתוכם כפי שהיה עד כה | מדובר בהקלה משמעותית למרחיבי דירות, כאשר בני ברק צפויה...