ב-909 מיליון: GES זכתה במתקן התפלת מי הים באשדוד

המתקן הוקם בידי חברת הבת מקורות ייזום, עם יכולת הפקה של עד 100 מיליון קוב לשנה | מכירת הנכס מתבצעת כחלק ממתווה הרפורמה שנקבע במקורות | GES הציעה כ-909 מיליוני שקלים עבור המתקן

Inner 620/130

הכנרת עולה? גם מחירי המים

למרות גשמי הברכה ועל אף הגברת צריכת המים מהתפלה מחירי המים שוב עולים ומשלימים עליה של יותר מ-10% בתוך שנה • רשות המים: עליית המחירים בשל השקעות בהתייעלות ובהקמת מתקני טיהור ומערכות מים