Inner 620/130

נעצרו פיטורי מאות עובדים בקרית שמונה

המאפיה המרחבית בקרית שמונה המעסיקה 150 עובדים לא תיסגר • בעקבות הסדר עם משרד הביטחון היא תמשיך בפעילות והמשרד ימשיך לרכוש ממנה תוצרת • בדחיית מועד מימוש המכרז החדש - נשמרה פרנסתן של למעלה...

הקלה בתנאי קבלת המענק לפגיעה ממושכת עבור עסקים חדשים

ועדת הכספים אישרה: הקלה בתנאי קבלת המענק לפגיעה ממושכת עבור עסקים חדשים • התיקון התקבל לדרישת הוועדה, במסגרת הצבעה חוזרת שהתקיימה לעניין חוק התוכנית הכלכלית • בנוסף נקבע שינוי לעניין תחשיב המענק לעסק שיגיע...

מענקי העסקים: אלה השיפורים שהכניסו חברי הכנסת

בדיון בוועדת הכספים על חוק מענק הסיוע: המענק לא יהיה ניתן לעיקול ע"י צד שלישי • הישגים למ"מ יו"ר הוועדה, ח"כ אזולאי: בעלי המשפחתונים יזכו למענק חד פעמי לפי המתווה של הסגר הקודם, עסקים...

ח”כים בוועדת הכספים: קצרין בדרך לקריסה כלכלית

מסייעים לפריפריה בצפון: ועדת הכספים דנה בסיוע לקצרין, לגולן ולצפון הארץ • חבר ועדת הכספים, ח"כ ינון אזולאי: "אסור לנו לאבד את הצפון; אסור להגיע לכך שקצרין תגיע לקריסה כלכלית בגלל סיום המענקים הממשלתיים,...

200 מיליון לניהול החשמל, 36 מיליון לצרכי דת

ועדת הכספים אישרה השקעה של 200 מיליון ₪ בחברת 'ניהול המערכת' שבבעלות מלאה של המדינה • במסגרת ההשקעה בחברה שתקלוט את ניהול החשמל במדינה מחברת החשמל – תחלק חברת החשמל דיבידנד בסכום זהה למדינה...

המוכש”ר תוקצב ב-56 מיליון, תקציב הישיבות לא קוצץ

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק יסוד משק המדינה ואת הצעת חוק יסודות התקציב בנוגע להתנהלות בתקציב ההמשכי • האוצר אישר העברת תקציב לתמרוץ וטיפוח במוכש"ר 56 מיליון ש"ח מתוך 84 מיליון...
Inner 620/130

התקציב ההמשכי יחושב יחסית מול גובה הגידול באוכלוסייה

ועדת הכספים: להוסיף למנגנון התקציב ההמשכי תוספת יחסית של גובה הגידול באוכלוסייה • חברי הוועדה דרשו הגדלה של התקציב לשנת 2021, כיוון שהוא יהיה נמוך ב-14.7 מיליארד ₪ מתקרת ההוצאה המותרת במידה והיה מאושר...

שורת הוראות שעה יפחיתו האגרות ברשות לני”ע

יו"ר הרשות, ענת גואטה נענתה במהלך הדיון לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, להגדלת הפחתת האגרות לחברות ב-3 השנים הקרובות • ההפחתה תעמוד על 15% • לאחר השינוי, סך ההפחתות וההחזרים...

אבסורד: העסקים החדשים עדיין מחכים למענקים

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני: "נקדם מיידית חקיקה שתבטל את ההחרגה של עסקים חדשים מפטור מארנונה וקבלת מענקים - לא נשאיר אותם רעבים ללחם" • חבר ועדת הכספים, ח"כ ינון אזולאי: "משרדי הממשלה...