כמה דמי ניהול תשלמו כשתפרשו לפנסיה?

ועדת הכספים אישרה: תקרת דמי הניהול שישלמו פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח מנהלים וקרנות הפנסיה, תרד ותעמוד על לא יותר מ-0.3%, במקום 0.5% | האמור הוא במקבלי קצבה לראשונה, החל מ-1 בפברואר 2022...

אולי לשומרי שבת מגיע חישוב מס אחר בשימוש ברכב?

ועדת הכספים הגדילה את הטבת שווי השימוש לרכבים חשמליים | הטבת המס לרכב היברידי ורכב פלאג-אין הוארכה ללא הפחתה בגובה ההטבה אותה ביקשה לבצע רשות המסים -עד סוף 2025 | העיוות: עובדי צווארון כחול,...

הוראת השעה בקופות הגמל הוארכה עד אפריל

ועדת הכספים אישרה את הארכת הוראת השעה לעניין תקרת הגבייה בגין הוצאות ישירות על קופות גמל עד ל-6 באפריל 2022 | ראש רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, משה ברקת ציין כי בכוונת הרשות להביא...

יו”ר ועדת המשנה לעמותות: אולי 35% זה לא מספיק

ועדת המשנה לבחינת אופן אישור ההקלות במס לעמותות קיימה את דיונה הראשון | יו"ר הוועדה, ח"כ ולדימיר בליאק ציין כי ועדת המשנה תבחן כיצד להרחיב את היקף הפילנתרופיה בישראל: "איך משכנעים את האזרחים לתרום לאותם...

תתחילו לשלם יותר: אושר צו המיסוי על שתיה מתוקה

ועדת הכספים אישרה את צו המיסוי על שתייה מתוקה | לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר וחבריה, נקבע כי 40 מיליון ₪ נוספים מכספי המיסוי יועברו למלחמה בסכרת ובהשמנה, זאת בנוסף ל-80 מיליון ₪ שיושקעו...

ועדת הכספים החלה לדון במסי החד”פ והמשקאות הממותקים

ניסיון אחרון ולא יעיל של האופוזיציה לנסות להשפיע באמצעות דיוני ועדת הכספים על מיסוי החד פעמי והמשקאות הממותקים | הדיון הסוער הוביל להטחות אישיות, טענות צודקות ומרתקות וכמובן טונים גבוהים | אבל ככל הנראה...

ניהול השקעות: התיקון שיוזיל עלויות לחברות הקטנות ויחסוך לצרכן

ועדת הכספים תיקנה את תקנות ייעוץ ההשקעות לעניין ביטוחי חברות המנהלות תיקי השקעה | התיקון קובע כי לעניין מקרים של פיצוי לקוחות במקרה של רשלנות, החברות יוכלו להעמיד בטוחות מסוגים שונים, חלף החובה לערוך...