אושר טרומית: היטל השבחה יידון בלי שמאי מכריע

תיקון לחוק התכנון והבנייה שאושר טרומית מבקש לקבוע כי בוויכוחים עם רשויות מקומיות וועדות מקומיות ותכנוניות על נושאי היטל השבחה עד 100,000 שקלים, האזרח לא ייאלץ לשכור שמאי מכריע באלפי שקלים