ב 5 שנים זינק משך הזמן הממוצע לבניית בניין בכ 15%

עו"ד זיו כספי ממשרד גינדי כספי מאשים: "הקבלנים צריכים להתמודד מול הג"א, כיבוי אש ובעיקר מול חברת חשמל שמתנהלת כמונופול, הללו מערימים  דרישות חדשות ולעיתים מתקינות תקנים חדשים שמעכבים את משך זמן הבנייה"