יתאפשר שימוש באפליקציות להעברת כספים בבתי עסק

בשורה מרעננת למשתמשי האפליקציות להעברת כספים: היום פרסם בנק ישראל נייר מדיניות בנושא פעילות אפליקציות התשלומים הבנקאיות בבתי עסק, שעיקרו הוא לאפשר שימוש באפליקציות אלו גם בבתי עסק • עם זאת, תהיינה מיגבלות...

"כל שרשרת האספקה חשופה לסייבר"

מהתשתיות ה'פשוטות' ועד לכל הנושאים הקריטיים כך מתכוננים במערך הסייבר הלאומי לאבטחת מידע והגנת סייבר מפני מתקפות • בתוך כך, בנק ישראל חתם עם מערך הסייבר הלאומי על הסכם שיתוף פעולה בעת מתקפה...

מי אחראי על צ'קים בדואר? הפועלים ישלם 385 אלף שקל

385,000 שקל, זה הסכום שישלם בנק הפועלים בגלל מדיניות האחריות של שליחת צ'קים בדואר שהוטלה על הלקוחות ולא על הבנק • הפיקוח על הבנקים ביצע בדיקה עצמאית באתר הבנק וגילה כי הפועלים לא שינה...

עלות החודשית הממוצעת לחשבון בנק למשק בית 25.1 ש"ח

כך לפי הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית שהגישה המפקחת על הבנקים לוועדת הכלכלה. הדו"ח מצביע על ירידה בעמלות הבנקים במיוחד בשימוש באמצעים דיגיטליים.