מסכמים שבוע • ארבע תובנות שיסייעו לכם בעולם העסקים

קריסת הגשר בכביש גהה; החיידק שהתגלה בסמוך, בבית הרפואה מעייני הישועה, החופש הגדול של הילדים וההוצאות העצומות שנופלות על ההורים; והנהיגה הפרועה וחסרת הניסיון של נהגי בין הזמנים פוגשים את עולם העסקים