inner

שיפור בשכרם של עשרות אלפי עובדים ברשויות המקומיות

הסכם היסטורי שנחתם בין ההסתדרות ומרכז השלטון המקומי מסדיר את אופן חלוקת תוספות השכר לעובדי הרשויות, בין היתר, ההסכם שם דגש על סייעות החינוך המיוחד הבינוני והקשה ומבטיח להן תוספת שכר מוגדלת בגובה 12.5%.
inner

מפעל הפיס יעניק לרשויות מקדמה בסך 800 מיליון שקל

אופטימיים שם במפעל הפיס. זו השנה השישית ברציפות שבמפעל הפיס מעבירים לרשויות המקומיות מקדמה שמנה על חשבון השנים הבאות. הכסף יאפשר לרשויות להשלים מיזמים מתוכננים ולהתחיל כבר במיזמים חדשים