המקרר כולו עומד להתייקר: מחיר החלב יעלה בכ-4.5%

העדכון במחירי החלב ייקר אותו בשיעור של 4.48% וההשלכות יהיו על כלל מוצרי החלב שבפיקוח | המחיר החדש שהינו כחלק מהמנגנון האוטומטי לעדכון מחירי חלב וביצים, ייכנס לתוקפו ב-1 במאי | לעומת זאת, מחירי...