Inner 620/130

שימוש כפול: אנרגיה מתחדשת וחקלאות באותו מכרז

גם חקלאות וגם אנרגיה מתחדשת: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז ראשון מסוגו שיאפשר שימוש כפול בקרקע חקלאית בנגב | מדובר במכרז ייזום לשני מתחמים לתכנון ולהקמת מתקן דו שימושי לייצור חשמל באנרגיה סולארית אגרו-וולטאית -...

עסקים קטנים: אלה ההלוואות החדשות שיוצעו לכם בערבות מדינה

החשב הכללי משיק מסלולים חדשים בקרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים | שלושת מסלולי ההלוואות מיועדים לעסקים המתעתדים להשקיע בפרויקטים של אנרגיה מקיימת | לעמותות הפעולות בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך | וכמו כן,...

יוקר המחיה || הצעד שיבלום את העלייה הבאה במחיר החלב

ועדת הכלכלה אישרה את התקנות להפחתת מחיר החלב הגולמי – שימתנו את העלייה הצפויה במחירי מוצרי החלב שבפיקוח | היו"ר ביטן: "עשינו צעד, אך זה לא מספיק. העלייה הצפויה במחירי מוצרי החלב שבפיקוח צריכה...

מחירי העגבניה והמלפפון בעליה? המכסות נפתחות בהדרגה

לנוכח המחסור בשוק המקומי ועליית המחירים הצפויה: משרד החקלאות פותח מכסות יבוא פטורות ממכס של מלפפונים ועגבניות | המכסות הפטורות ממכס יחולקו עד לסוף החודש הקרוב תוך מעקב אחר השוק, ובמידת הצורך יוארכו ככל הנדרש...

גידול של מאות אחוזים בגיוסי השקעות לחב' בתחום הדזרטק

הייטק במדבר: קהילת DeserTech, ו-Start-Up Nation Central מפרסמות את דוח הדזרטק הראשון בישראל | סך כל ההשקעות בחברות בתחום הגיעו ל-374 מיליון דולר, גידול של 437% בגיוסים של חברות בתחום הדזרטק בישראל בחמש השנים האחרונות, כאשר...

נזקי מזג האוויר לחקלאות: 140 מיליון שקלים

נמשך הגידול בהיקף הנזקים לחקלאות כתוצאה ממשבר האקלים | היקף נזקי מזג האוויר לחקלאות בחורף האחרון: כ-140 מיליון ש"ח – עלייה של כ-8% לעומת החורף הקודם | הפגיעה העיקרית - בירקות