חוק החשבוניות יבוצע בהדרגה של חמש שנים

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את התוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות | במסגרת התכנית, תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות במועד הוצאתן | מטרת התוכנית היא...

הקלות קורונה || העתק חשבונית עדיין יהיה קביל

במסגרת החלטת המיסוי 'הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה' נקבע, כי לצרכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, יורשה כל ספק לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא...

מעודדים תחבורה ציבורית, לא מקלים על העצמאים

התחבורה הציבורית חוזרת לפעול בסופי השבוע גם בשירות העירוני - אך האם עצמאים או שכירים שזקוקים לחשבוניות - זוכים לחיים קלים מטעם הרשויות? • בדיקת 'ביזנעס' מעלה חשש: לאף אחד לא באמת דחוף לעודד...