ח"כ אשר: לעגן בחוק החשמל מערכות לשומרי שבת

לטענת ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה אם הרפורמה תיתן את האופציה למתקנים ליצור קהילתי או עירוני יהיו רשויות שירצו לתת את השירות לשומרי השבת שלא משתמשים בחשמל של חברת החשמל, ויש לעגן את האופציה...