Inner 620/130

מתקדמים המגעים להכפלת העיר טלז סטון.

סגן השר הרב מאיר פרוש: "פרויקט התרחבות טלז סטון זה התגשמות חלומי מאז הייתי לפני 17 שנה סגן שר השיכון שתהווה עוד פתרון המסייעת למצוקת הדיור החרדי"