Inner 620/130

יואב קיש: לא רואה סיבה לא להעניק רישיון עסק ל 15 שנה

בדיון בוועדת הפנים בהצעת החוק של משרד ראש הממשלה למתן רישיון עסק דיפרנציאלי (בהבדלים ובשוני בין ערכים) טען קיש כי יש צורך שגם משרדי הממשלה יהיו מעורבים בנושא והוסיף כי יש לתת תוקף ארוך...

דיון סוער: הארכת פעילות הותמ"ל נותרה ללא הכרעה

יו"ר וועדה יואב קיש: "משימת תכנון הדיור חשובה, אבל חשובה לא פחות הדרך. לא ניתן לבנות בלי לקחת קרקע, אבל חייבים לשמוע אותם" ח"כ מקלב לאחר הדיון "עצם העובדה שהותמ"ל לא מספק תכניות לציבור...