Inner 620/130

דיוני מת”ע: כך הודרו 1,300 יח”ד לחרדים מדיוני המועצה

היום תתכנס מת"ע - מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי ביו"ש לאשרר אלפי יח"ד בשטחי ההתיישבות ביהודה ושומרון • החרדים בחוץ: 1,300 יח"ד בביתר עילית לא יובאו לאישור הוועדה בשל חוסר זניח של אישור...

בגלל 5.5 מיליון שקלים: תחנות מד”א ביו”ש יסגרו?

מול שורה של תגובות חריפות: תחנות מד"א בנקודות רבות ביו"ש בסכנת סגירה מוחלטת - וצמצומים משמעותיים ביישובים נוספים, כמו ביתר ומודיעין עילית • החוסר: 5.5 מיליון שקלים • ברגע האחרון: נדחתה הסגירה ב-24 שעות...

ביתר עילית: האם תיסלל הדרך ל’חשמל שבת’ כשר?

"על המנהל האזרחי ליישם את חוק הגז הטבעי ביו"ש בלוח זמנים קצר ככל שניתן" • את הדברים כתב חה"כ יעקב אשר הפועל לזירוז ייצור חשמל כשר לשבת, בעיר ביתר עילית • ומה הנימוק הכלכלי...