היישוב חריש הכפיל את עצמו ויהפוך ליישוב עירוני

יישובים בישראל 2018: הלמ"ס מפרסם את התפלגות היישובים החדשה • עפולה ונס ציונה מונות 50,000 ומעלה • אריאל ותל שבע עברו את סף 20,000 התושבים, אפרת, ושגב-שלום עברו את סף 10,000 התושבים •...