הקץ לתובענות ייצוגיות במיליוני שקלים מעסקים קטנים?

שר המשפטים פרסם תזכיר חוק שיצמצם בצורה משמעותית את השימוש לרעה בתובענות ייצוגיות נגד עסקים קטנים | בשנה שעברה הגיע מספר התובענות הייצוגיות לשיא של 2836 - רק 22% מהן הסתיימו בתוצאה לטובת הקבוצה...

שיווק אגרסיבי? הרשות להגנת הצרכן תוכל 'לסגור את הברז'

אושר בקריאה ראשונה החוק להגנה על הצרכן מפני עוסקים המבצעים הפרות בנסיבות מחמירות | הרשות להגנת הצרכן תטיל מגבלות משמעותיות על עסקים שנמצא כי הפעילו שיטות שיווק אגרסיביות כלפי צרכנים פגיעים בניגוד לחוק הגנת הצרכן...

הוראת השעה לחייבי הוצאה לפועל תוארך עד סוף פברואר

הקלה לחייבים: הוארכה הוראת השעה בלשכות ההוצאה לפועל | בעקבות מלחמת חרבות ברזל: יינתנו הקלות לכלל החייבים בהוצאה לפועל, והקלות נרחבות יותר לחייבים המשתייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, בשלב זה עד לסוף חודש פברואר 2024...

מול האיומים על הפרטיות: ישראל מוגנת ברמה הנהוגה באירופה

נציבות האיחוד האירופי קבעה: רמת ההגנה על הפרטיות בישראל תואמת את הרמה הנהוגה באיחוד האירופי | ההחלטה עשויה לחזק את קשרי המסחר עם מדינות אירופה, לפתח קשרי מחקר ולסייע בקידום תחומים נוספים במשק הישראלי |...

שינוי משפטי בגלל הלחימה: התארכות תקופת ההתיישנות

פורסם להערות הציבור - הארכת התיישנות נוכח השפעת מצב החירום והלחימה על התיישנות תביעות אזרחיות | זאת, משום שתקופת ההתיישנות לפי החוק היא שבע שנים מיום היווצרות עילת התביעה והחשש הוא כי מצב החירום...

ריבית מידתית בלבד תושת על חייבים || ומי ייפטר מדמי פיגורים?

בשורה לחייבים ולנושים: רפורמה בריביות על חובות בישראל יצאה לדרך: הקלה משמעותית בדמי הפיגורים | דמי הפיגורים "יתנהגו" כרכיב מתמרץ ויהיו נמוכים יותר משיעורם היום: חייב שיעמוד בפריסת התשלומים שלו – רכיב הפיגורים ייעצר...

בשורה טובה ליורשים: חסל סדר אגרת פרסום בצווי ירושה

עושים סוף לאגרת הוצאות פרסום בבקשות צווי ירושה | משרד המשפטים במהלך להפחתת הנטל הרגולטורי: שר המשפטים יחתום בקרוב על תקנות לביטול החובה לפרסום בקשות צווי ירושה וצווי קיום צוואה בעיתונות המודפסת, ובהתאם יופחת תשלום...