Inner 620/130

יתרות המט"ח מתקרבות ל-200 מיליון דולר

בנק ישראל פרסם בסופ"ש את יתרות מטבע החוץ בבנק לחודש אפריל 2021 • מהנתונים עולה כי הבנק מחזיק בכ-194 מיליון דולר, בעוד שבחודש שעבר נשק ל-190 מיליון

הדולר יורד, בנק ישראל רוכש מט"ח

בניגוד לעולם, הציפיות לאינפלציה בישראל עלו מאז הסקירה הקודמת • בשישי הקרוב יתפרסמו מדדי המחירים לחודש מאי, ולהערכתנו המדד צפוי לעלות ב-0.5 עד 0.6 אחוז

השקל ממשיך להתחזק; יתרות המט"ח גדלו ב- 223 מיליון דולר

אחרי שהצהיר כחלון שהאוצר עמד ביעד הגירעון, מתחזק הבוקר השקל מול הדולר והיורו • הדולר נחלש גם בשווקים הבינלאומיים ומתחזקת ההערכה כי הפד יצמצם את המדיניות המוניטרית • בבנק ישראל מדווחים על זינוק במספר...
Inner 620/130