Inner

מחלקת המחקר של הכנסת: כך תיכנסו למינוס מ'דביט'

עוד קבע המחקר: השימוש בצ'קים פחת בכ-20% במהלך 2018 • השימוש בכרטיסי חיוב עלה בכ-69% במהלך השנים 2015-2018 • כ-54% ממשקי הבית שבבעלותם חשבון בנק, היו ב'מינוס' בבנק לפחות במשך חודש במהלך 2013 •...

קניתם יותר באשראי, הוצאתם פחות על אוכל

נתוני הלמ"ס לחודשים אפריל-יוני משקפים עלייה בשימוש בכרטיסי האשראי של הצרכנים, וחשפו את מגמת הנתונים: פחות הוצאה על אוכל, יותר על שירותים אחרים

בעלי העסקים יספגו את עלות מסופי האשראי החדשים

מדובר בהוצאה משוערת של כ 400 מליון שקלים, ובעלי העסקים לא מרוצים. נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה: "לא הגיוני שחברות האשראי שמעוניינות להגן על עצמן מפני הונאה, ישיתו את העלויות על בעלי העסקים הקטנים"

'כלכלת מנויים' תפתור את בעיית עדכון הוראות קבע באובדן כרטיס אשראי

חברת ADYEN - משיקה עדכון גלובלי בזמן אמת לכרטיסי מאסטרקארד אשר יוביל למניעת סירובי עסקאות הנובעים משינויים בחשבונות שנוצרים בין היתר בעקבות תאריכי תפוגה, מספרי אשראי חדשים, החלפת כרטיס בעקבות אובדן או גניבה ועוד
Inner