בנק ישראל מציג: מודל לניתוח הדינמיקה של שוק העבודה

שיעור האבטלה בישראל ירד מכ-10% בשנת 2009, שיעור גבוה שנבע מהמשבר הפיננסי הגלובלי, לכ-3.5% בשנת 2019 טרם עלייתו כתוצאה ממשבר הקורונה | עפ"י המחקר, ההסבר העיקרי לירידה המשמעותית הזו הוא פער בין קצב הגידול...

S&P אישררה את דירוג האשראי של ישראל על AA-

כלכלה מגוונת, חשבונות חיצוניים חזקים, נתוני מאקרו כלכליים איתנים ומסגרת מוניטרית גמישה: חברת הדירוג S&P אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של AA- • תחזית הדירוג נותרה "יציבה"

התחזית: המשך צמיחה לעומת התמתנות בצריכה ובתעסוקה

פורום מומחים המתקיים בחסות אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, סבור כי הצמיחה לשנת 2020 תעמוד על שלושה אחוזים • מומחי הפורום מעריכים שמאחר ושוק התעסוקה הגיע למיצוי ויקשה למצוא עובדים מוכשרים לצד ירידה בהשתתפות...