Inner 620/130

חמתה מרובה מצילתה | כך נרמסות זכויות המיעוט החרדי

בתכנון ובבינוי, בחינוך ובמבני ציבור, בשירותי הדת ובתחבורה הציבורית: התושב החרדי בישראל מופלה לרעה או מודר לחלוטין | וגם המעבר לפריפריה כדי לחסוך בעלויות הדיור לא ממש מסייעת: החרדים שהגיעו לפריפריה מספרים: כך נאלצנו...

בחזרה לטלפון | החינוך החרדי נערך ללמידה אפשרית מרחוק

 בחינוך החרדי מביעים חשש מפני סגר נוסף דבר שישבית את מערכת החינוך לחלוטין | בשונה מהמגזר הכללי שם ישנם פתרונות ללמידה באופן מקוון במגזר החרדי חוששים יותר בהיעדר פתרונות שכאלה | ואלו פתרונות ללמידה...

יש לכם ציפוי אסבסט במוסד? אולי תתוקצבו על הסרתו

מסירים סיכון: המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור את התנאים לקבלת כספי תמיכות להסרת אסבסט פריך ממבני חינוך, מרכזים קהילתיים, מרכזי תרבות ועוד, בסכום של 50 מיליון שקל • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל:...

פ"ת: תקבלו תלמידים מחוץ לעיר? לא תתוקצבו

פתח תקווה החרדית כמרקחה: העירייה הודיעה כי לא תתקצב בתי ספר אם יקלטו תלמידים מחוץ לעיר • חבר מועצת העיר: "אולי נקיף את פתח תקווה בחומה ונמנע מתושבי ערים אחרות להיכנס לרכוש בעסקיה?...