מועצת רמ"י: אלה השינויים שאושרו במודל 'דירה בהנחה'

מועצת מקרקעי ישראל בראשות השר גולדקנופף אישרה: מודל חדש לדירה בהנחה, מתן קדימות בהגרלה לחיילי מילואים ומשפחות של ילדים נכים רתוקים | החלטות אלו לצד נוספות התקבלו אתמול (ב') בישיבת המועצה | חלק מהשינויים...

בשורה: זוגות מאורסים יוכלו להשתתף בהגרלות על דירות בהנחה

בשורה לזוגות מאורסים: משרד הבינוי והשיכון ימציא תעודת זכאות להשתתפות בהגרלות לדירה בהנחה גם שלושה חדשים לפני הנישואין | מכרזי הרשמה והגרלה יפתחו גם למשפרי דיור בישובים בהם שווק היקף משמעותי של יחידות דיור...

מועצת רמ"י: מחיר מטרה בפריפריה – גם לבניה נמוכה

המועצה אישרה כי ניתן יהיה לשווק קרקעות במסלול מחיר מטרה גם לבניה נמוכה במרחבי צפון ודרום | מתן עדיפות לבני מקום בהקצאות קרקע במכרזים בישובי מיעוטים | חיילי מילואים בשירות פעיל שהם חסרי דיור  יזכו לעדיפות  בהקצאת...

קרקע משלימה: ההחלטה שגם הממשלה הבאה תקדם

אם לא יהיה במשרד השיכון שר עם מטפחת על עיניו - וטובת הציבור היא שתהיה לנגד עיניו, סביר שהחלטת מועצת מקרקעי ישראל על קרקעות משלימות כסיוע לפרויקטים של 'פינוי בינוי' - תיוותר על כנה...