Inner 620/130

המכולת מסרבת לקבל את הבקבוק עם הפיקדון? תתלוננו!

ממשו את זכותכם: כל בית עסק שמוכר מיכלי משקה חייב לקבלם בחזרה תמורת דמי הפיקדון • על פי חוק, כל בית עסק שמוכר מיכלי משקה מלאים החייבים בפיקדון - חייב גם לקבל בחזרה מהצרכנים...

הכל תלוי בוועדת הכלכלה: חוק הפיקדון יוחל בינואר?

בכמה תתייקר כל שישיה אם חוק הפיקדון ייצא לדרך? • מחר ההזדמנות - אולי האחרונה - לעצירת המהלך • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, הצהירה היום בוועדת הפנים של הכנסת: "חוק הפיקדון על בקבוקי...

אלקין: חוק הפיקדון לבקבוקים הוא כר פורה לעברייניים

בעקבות כך החליט השר בשלב זה שלא להחיל פיקדון על מכלי המשקה הגדולים. בנוסף הודיע אלקין כי יצרני ויבואני מכלי המשקה הגדולים לא עמדו ביעדי איסוף הבקבוקים, והטיל עליהם קנס של כ-50 מיליון שקל