נותרו כחמישה ימים לדירת מחיר למשתכן – לא תיקחו?

בדיקת 'ביזנעס' מעלה: בעוד חמישה ימים תיסגרנה ההגרלות על מעל 460 דירות ברחבי הארץ שנותרו בפרויקטים בהליכים מתקדמים של 'מחיר למשתכן' ולא נבחרו על ידי הדיירים • מה צריך לעשות כדי להירשם? • ויש...

2,534 זוכים בהגרלה הגדולה העשירית של מחיר למשתכן

בשעות הקרובות יושלם פרסום שמותיהם של 2,534 זוכים בהגרלה הגדולה העשירית של מחיר למשתכן • בהגרלה השתתפו 21,423 משקי בית, מתוכם 80% מסדרה ג' • מרבית הזוכים הם מסדרה ג' וקרוב למחציתם נחשבים בני...

מעל שליש מתזרים הקבלנים – מ’מחיר למשתכן’

יותר משליש (36%) מתזרים המזומנים של הקבלנים בחודש מרץ נובע ממכירות במסגרת 'מחיר למשתכן' • 1500 דירות נרכשו בסבסוד ממשלתי, הרמה הגבוהה ביותר של רכישות אלו מאז החלה תכנית 'מחיר למשתכן' • גידול של 75%...