חרדים לתעסוקה

החרדים נדרשים להשתלב בשוק התעסוקה אך נתקלים במחסומי כניסה | ההתקוממות להקצבות ייעודיות למגזר, סותרת את צרכיו של המשק // דעה