Inner 620/130

לא רוצים מקדמה למענק עבודה? תודיעו מראש

מי שיגיש בקשה למענק לשנת 2021 וימצא זכאי, יקבל את מלוא המענק לשנת 2021 ובנוסף גם מקדמה בשיעור 30% מסכום המענק לשנת 2022 | התוספת תקוזז בהמשך, בשנה הבאה | שימו לב: מי שאינו...

מענק עבודה לשכירות מעל גיל 62 שנפגעו מהעלאת גיל הפרישה

מהיום: נשים המושפעות מהעלאת גיל הפרישה יכולות להגיש בקשות למענק עבודה בתנאים משופרים | לראשונה, זכאיות יוכלו לקבל מקדמה על חשבון המענק כבר בשנה השוטפת אם הכנסתן החודשית הממוצעת גבוהה מ-800 ₪ ונמוכה מ-7,760 ₪...

הישג אופוזיציוני מרשים: מענק עבודה כבר מגיל 21

בתום מאבק ממושך - הישג לחברי האופוזיציה בוועדת הכספים | מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) המשולם לשכירים ולעצמאים מגיל 23 ומעלה שיש להם ילדים או שגילם 55 ומעלה ללא ילדים ושהכנסתם תואמת את הקריטריונים...

מול הגל החמישי של הקורונה: אולי מגיע לכם מענק עבודה?

נפתחה האפשרות לכולם להגיש בקשה מקוונת ל"מענק עבודה" | גם מי שלא הספיק להגיש עדיין את התביעה לשנת 2020 יוכל לעשות זאת ביישום המקוון | חדש: נפתחה האפשרות המקוונת לעדכון פרטי החשבון שאליו יועבר...
Inner 620/130

מענק העבודה יועבר לזכאים לפני ראש השנה

כחודש וחצי לפני המועד הקבוע בחוק: משרד האוצר ורשות המסים הודיעו על הקדמת תשלום מענק עבודה ו-250 מיליון ₪ יועברו לזכאים לפני ראש השנה | מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של...

'מענק עבודה' – מי זכאי ואיך מקבלים? השו"ת המלא

רשות המסים מפרסמת את מדריך מענק העבודה השלם לשכירים ולעצמאים, שסיימו עתה את שנת המס 2020 • מי זכאי למענק? איזה מענק מגיע לעובדים עם מוגבלות? מהם התנאים לקבלת המענק? כיצד מגישים בקשה?  איך...