Inner

סל הקלות תקדימי לענף הבנייה – לקבלנים ולרוכשים

משרד הבינוי והשיכון הכריז על צעדים לסיוע לענף הנדל"ן • תשלומי דירה מקוונים ללא צורך להגיע לבנק, מנגנוני תשלום מקלים לספקים, שחרור ערבויות וצעדים נוספים שנועדו להקל על קבלני פיתוח, מתכננים ורוכשי דירות •...

זוכי מחיר למשתכן יבחרו דירה באופן דיגיטלי?

משרד הבינוי והשיכון הוציא סקר ל-1,500 זוכי תכנית 'מחיר למשתכן' שטרם בחרו את דירתם, על מנת לברר איך הם מעוניינים לבצע את בחירת הדירה • נבדקת האפשרות לביצוע בחירת הדירות באמצעים מקוונים

דחיית מועדי התשלום: סיוע אמתי לקבלנים או כותרת חלולה?

משרדי האוצר והבינוי הודיעו כי הם דוחים תשלומים המגיעים להם מהקבלנים בגין קרקעות • מדובר בדחיית התשלומים המחויבים לרמ"י בחודש, דבר שלא בהכרח יסייע לקבלנים • טענה: ההטבה רלוונטית אולי לעשרה קבלנים

כצפוי: ‘מחיר למשתכן’ נכנסת להקפאה

בעוד המשטרה מתחילה להיערך לסגר מלא - משרד הבינוי והשיכון הנחה לעצור את הליכי בחירת הדירות במסלול מחיר למשתכן עד להודעה חדשה • במשרד הבינוי והשיכון הוציאו הנחיות מעודכנות לשם שמירה על זכויות זוכי...

ענף הבנייה ימשיך לעבוד במתכונת רגילה

לבקשת שרת הבינוי והשיכון ד"ר יפעת שאשא ביטון: ענף הבניה הוחרג מההגבלות וימשיך לעבוד במתכונת מלאה • אושרה המשך עבודתם בתפוקה מלאה של עובדי בנייה פלסטינים והוגדרה רשימה של מפעלים ומרכיבי ייצור ענפיים שיוחרגו מהמגבלות...
Inner

תכנית ‘מחיר למשתכן’: הקלות לזוכים שבבידוד

הנחיות חדשות לכנסי ואירועי מחיר למשתכן והקלות לזוכים בבידוד הנקראים לבחירת דירות • משרד הבינוי והשיכון מוציא הנחיות מיוחדות על מנת לצמצם נזק אפשרי בתהליך בחירת הדירות ולאפשר פעילות כסדרה בתכנית הממשלתית

“ישראל תכפיל את תושביה ב-35 שנים, חייבים להיערך לכך”

למרות הקורונה: נציגים מ-350 חברות, קרנות, משקיעים ומפתחים הציגו טכנולוגיות בנייה חכמות שיסייעו למדינה להיערך לצפי להכפלת אוכלוסייתה בתוך כארבעה עשורים • אחרי הגנת הסייבר והטכנולוגיות לשוק הרכב - ישראל סומנה כמובילה עולמית בשוק...

לא בונים על הקורונה: מתכוננים להאטה בשוק הנדל”ן

בעקבות נגיף הקורונה: שרת הבינוי והשיכון הורתה להקים צוות מיוחד שיקיים הערכות מצב שבועיות בנושא • הצוות יבחן תרחישים אפשריים העלולים להשפיע על ענף הבנייה, החל ממניעת כניסה של פועלים וכלה בייבוא חומרי בנייה...