Inner 620/130

הצניחה בשוק הנדל"ן: ירידה של 39% מול ינואר אשתקד

בחודש ינואר נמשכה הירידה החדה במספר עסקאות הנדל"ן, כאשר אלו הסתכמו ב-7,093 (כולל דירות בסבסוד ממשלתי), ירידה חדה של 39% בהשוואה לינואר אשתקד | סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש ינואר עמד על 4,552,...

אתגרי עולם הנדל"ן

 אתגרים חדשים ניצבים מדי יום בפני עולם הנדל"ן בישראל, ועתה מתווסף אתגר משמעותי מאוד והוא מחסור גדול בחומרי גלם לענף הבנייה לאור הימשכות המלחמה באוקראינה (שתי המדינות מחזיקות בעתודות הברזל הגדולות בעולם), האטת קצב...

 שוק הנדל"ן לאן?

בכלכלה כמו בכלכלה אי הוודאות עולה על הוודאות | הרי לא סתם תחזית בנק ישראל השנתית מתעדכנת מספר פעמים בשנה שכן מתאימים אותה לשינויים המאקרו והמיקרו כלכליים | ובכל זאת יועץ המשכנתאות אודי אללי...

הישראלים כובשים את חו"ל

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה גוברת של רכישת נדל"ן בחו"ל על ידי ישראלים - היקף הרכישות בשנה החולפת 2022 התקרב לכ-3 מיליארד דולר, לעומת השקעות בהיקף של 7 מיליון דולר בלבד בשנת 2007 | ומה...
Inner 620/130

תביעה נגד חמישה שהעניקו שמאות ללא רישיון או הכשרה

לשכת שמאי המקרקעין הגישה תביעה נגד חמישה שמאים ומתווכים מתחזים שנתנו הערכות שווי של נדל"ן ללא רישיון או הכשרה | במסגרת התביעה, התבקש בית המשפט לתת סעד הצהרתי וצו מניעה קבוע המורה לנתבעים להימנע...

איך השווקים מתמחרים?

פסגות: האם השווקים מתמחרים את התרחיש הסביר? | שוק הנדל"ן הישראלי הוא לא כמו זה האמריקאי

הגידול באשראי צפוי לפגוע בצמיחה

גידול חד באשראי הבנקאי לעסקים, בעיקר בתחום הנדל"ן והפיננסים | החוב למגזר העסקי בבנקים גדל בקצב גבוה מאוד בשנתיים האחרונות - במיוחד לחברות בענף הנדל"ן, ישירות או בעקיפין | חלה גם עלייה מהירה באשראי...