ניהול עיזבון

המושג 'ניהול עזבון' עולה על שפתינו בעיקר כאשר ישנם נכסים שהניהול שלהם נחשב מורכב או שישנם חובות שהותיר הנפטר או חובות כלפי העזבון

Inner 620/130