רשות ני”ע: שני דירוגי אשראי לאורך כל חיי החוב

רשות ניירות ערך: עידוד השימוש בשני דירוגי אשראי לצורך שכלול והגברת המידע למשקיעים • הרשות פרסמה חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר הסתמכות על דירוג כפול בבחירת השקעות וניהולן

Inner 620/130

הבנקים יאפשרו העברת תיק ני”ע באופן מקוון?

הקלה נוספת למניידי חשבונות עו"ש והשקעות מבנק לבנק • הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין 432 "העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" שמטרתה לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת...

פרשת ‘פסגות’: דחיית הערעור והקלה בעונש

 פרשת פסגות - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור הנאשמים על הכרעת הדין שטענו בין היתר לאכיפה בררנית, אך הקל מעט בעונשם • השניים נאשמו בפעילות שהשפיעה על אג"ח ממשלתיות, ביצעו עסקאות כדי להעלות את...