Inner 620/130

פחות רכבים פרטיים – פחות זיהום אוויר

המשרד להגנת הסביבה מסכם תמיכה ברשויות מקומיות בהיקף של יותר מ-20 מיליון שקל ב-28 פרויקטים לצמצום שימוש יום-יומי ברכב פרטי • תמיכות הוקצו להצבת מתקני עגינה לאופניים, עמדות השכרת אופניים, מתקני טעינה לאופניים חשמליים,...

מהיום: נכנסו לתוקף ההגבלות בתחבורה הציבורית

סגן שר התחבורה אורי מקלב: "אם לא יהיה דילול עצמאי בנוסעי התחבורה הציבורית אין אפשרות לספק את קווי השירות בצורה סדירה, יש להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית לצרכים חיוניים בלבד"
Inner 620/130

התחבורה הציבורית חוזרת לפעול בשעות הערב

תחילת חזרה לשגרה מסתמנת גם בתחבורה הציבורית • החל מיום שלישי ה-5 במאי התחבורה הציבורית תפעל גם אחרי השעה 20:00 בערב • אלו קווי תחבורה ציבורית עדיין לא שבים לפעילות מלאה? • והאם...

בחירות 2020: קווי הרכבת יפעלו במתכונת מלאה

רבע מיליון נסיעות ללא תשלום מצפות לנוסעים ביום הבחירות • למרות זאת, יש להנפיק כרטיסים בעמדות האוטומטיות או לקבל מהדיילים כרטיס יומי ארצי • שירות 'מקום שמור' לא יפעל ביום הבחירות